logo

Egungo egoerak direla eta, ekainaren 30ean Txokogoxoa behin betiko ixtera behartuta gaude.
Mila esker guztiei. Betira arte!


Debido a las actuales circunstancias, nos vemos obligados a cerrar definitivamente Txokogoxoa el 30 de Junio.
Muchas gracias a todos. ¡Hasta siempre!


En raison des circonstances actuelles, nous sommes obligés de fermer définitivement Txokogoxoa le 30 juin.
Merci beaucoup à tous. Pour toujours!


Due to the current circumstances we are forced to close permanently Txokogoxoa on June 30.
Thank you very much to all. Goodbye forever!